Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 330

Có 8 tấm bìa, trên mỗi tấm bìa ghi 1 số khác nhau từ 1 tới 8.

An, Bình, Chi và Dũng mỗi người bốc 2 tấm bìa và Dũng là người bốc cuối cùng. Các bạn cộng hai số trên các tấm bìa của mình và viết lên trên bảng. An, Bình, Chi đã bốc xong và kết quả như sau:

Hỏi hai số mà Dũng sẽ bốc được là hai số nào?

-----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 23/10/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 23/10/2020.


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
84 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: