Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 330

Có 8 tấm bìa, trên mỗi tấm bìa ghi 1 số khác nhau từ 1 tới 8.

An, Bình, Chi và Dũng mỗi người bốc 2 tấm bìa và Dũng là người bốc cuối cùng. Các bạn cộng hai số trên các tấm bìa của mình và viết lên trên bảng. An, Bình, Chi đã bốc xong và kết quả như sau:

Hỏi hai số mà Dũng sẽ bốc được là hai số nào?

-----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 23/10/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 23/10/2020.

------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math:

-----------
Bài giải của bạn Lê Khánh Loan:

Đây là dãy số cách đều, tổng các số trên 8 tấm bìa là:

( 1 + 8 ) x 8 : 2 = 36

Tổng 2 số mà Dũng bốc được là:

36 - ( 10 + 14 + 5 ) = 7

Bình bốc được tổng 2 số là 14, vậy 2 tấm bìa Bình bốc được chỉ có thể là 6 và 8.

An bốc được tổng 2 số là 10 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6, nhưng vì Bình bốc được 2 tấm bìa 6 và 8, nên An bốc được 2 tấm bìa 3 và 7.

Chi bốc được tổng 2 số là 5 = 1 + 4 = 2 + 3, nhưng An đã bốc được tấm bìa có số 3 nên Chi sẽ bốc được 2 tấm bìa có số 1 và 4.

Vậy Dũng bốc được 2 tấm bìa có số 2 và 5.

Đáp số: Dũng bốc được 2 số là số 2 và số 5


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
94 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: