Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 327

Nếu đếm các chữ số ghi tất cả các ngày trong năm 2020 trên tờ lịch treo tường thì được kết quả là bao nhiêu?

--------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 3/10/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 3/10/2020.

---------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math:

----------
Bài giải của bạn Nguyễn Trọng Vũ Hùng:

Ta thấy rằng năm 2020 là năm nhuận nên có 366 ngày.

Một năm có 12 tháng, mỗi tháng có 9 ngày từ mùng 1 đến mùng 9 là mỗi ngày có 1 chữ số để ghi ngày.

Số ngày mỗi ngày cần dùng 1 chữ số để ghi số ngày trong năm 2020 là:

                             9 \(\times\) 12 = 108 (ngày)

Còn lại là số ngày, mỗi ngày dùng 2 chữ số để ghi. Vậy số ngày mỗi ngày dùng 2 chữ số để ghi số ngày là:

                            366 \(-\) 108 = 258 (ngày)

Số chữ số để ghi các ngày trong năm 2020 là:

                            1 \(\times\) 108 + 2 \(\times\) 258 = 624 (chữ số)

Vậy để ghi các ngày trong năm 2020 (không kể chữ số để ghi tháng và năm) thì có 624 chữ số.

                                                                    Đáp số: 624 chữ số.


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
130 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: