Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 325

Điền các số thích hợp từ 1 tới 12 vào các ô trống dưới đây sao cho tổng ở các hàng hay các cột đều bằng nhau.

------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 18/9/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 18/9/2020.

----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math:

-----------
Có nhiều cách để viết các số vào ô trống. Dưới đây là 2 ví dụ:
3 11 9 12 2 1 7 10 3 4 5 6 8       3 4 2 1 6 12 7 10 3 9 5 11 8  


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
27 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: