Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 324

Linh vừa tính điểm trung bình môn Toán của kì 2 và thấy rằng:

+ Nếu được thêm một điểm 9 nữa thì điểm trung bình của bạn sẽ là 8 điểm.

+ Nếu cố gắng thêm một điểm 10 nữa thì điểm trung bình của bạn sẽ là 8,2 điểm.

Hỏi thực tế điểm trung bình của Linh là bao nhiêu?

----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 11/9/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 11/9/2020.

----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math:

---------
Bài giải của bạn Lê Khánh Loan:

Nếu thêm 1 điểm 9 thì điểm trung bình là 8. Nếu thêm 1 điểm 10 thì điểm trung bình là 8,2. Như vậy thêm 1 điểm 10 hơn thêm 1 điểm 9 số điểm là:

           10 - 9 = 1 (điểm)

Còn điểm trung bình khi thêm 1 điểm 10 hơn điểm trung bình khi thêm 1 điểm 9 là:

           8,2 - 8 = 0,2 (điểm)

Nếu thêm 1 bài kiểm tra nữa thì số bài kiểm tra là:

          1 : 0,2 = 5 (bài)

Số bài kiểm tra thực tế điểm là:

          5 - 1 = 4 (bài)

Điểm trung bình thực tế của Linh là:

         (8 \(\times\) 5 - 9 ) : 4 = 7,75 (điểm)

                         Đáp số: 7,75 điểm


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
87 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: