Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 315

Long có 6 thẻ mang số 1, 2, 3, 4, 56. Hãy dùng 6 thẻ số này lập ra 2 số có ba chữ số sao cho hiệu giữa số lớn và số bé là nhỏ nhất có thể, biết rằng mỗi thẻ chỉ được dùng 1 lần.

 --------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 4/7/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 4/7/2020. 

----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math:

-----------
Bài làm của bạn Lê Khánh Loan:

Giải:

Để được phép tính đúng thì số bị trừ phải lớn hơn số trừ.

Để được hiệu là số bé nhất thì chữ số hàng trăm của số bị trừ và số trừ chỉ hơn nhau 1 đơn vị, và số bị trừ phải nhỏ nhất, số trừ lớn nhất.

1) Nếu chọn chữ số hàng trăm là 6 và 5 thì số bị trừ nhỏ nhất là 612, số trừ lớn nhất là 543 và hiệu là 69.

2) Nếu chọn chữ số hàng trăm là 5 và 4, số bị trừ nhỏ nhất là 512, số trừ lớn nhất là 463 và hiệu là 49.

3) Nếu chọn chữ số hàng trăm là 4 và 3, số bị trừ nhỏ nhất 412, số trừ lớn nhất là 365 và hiệu là 47.

4) Nếu chọn chữ số hàng trăm là 3 và 2, số bị trừ nhỏ nhất là 314, số trừ lớn là 265 và hiệu là 49.

5) Nếu chọn chữ số hàng trăm là 2 và 1, số bị trừ nhỏ nhất là 234, số trừ lớn nhất là 165 và hiệu là 69.

Vậy để được hiệu là số bé nhất thì số bị trừ là 412 và số trừ là 365.

Đáp số: Số lớn là 412, số bé là 365.


132 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: