Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 310

Người ta đánh số vé xem phim theo thứ tự liên tiếp bắt đầu từ 1. Biết rằng người đánh số vô tính đánh lặp lại hai vé cùng một số, các vé còn lại thì đều chỉ có duy nhất 1 vé. Tổng các số trên tất cả các vẽ đã được bán là 1316. Hỏi vé bị lặp là số bao nhiêu?

----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 29/5/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 29/5/2020. 


67 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: