Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 303

Lan đố Bình tìm được tất cả các số chẵn có 3 chữ số thỏa mãn: Khi viết số đó lên tấm bìa, xoay ngược tấm bìa từ dưới lên trên thì vẫn được số đó.

Các bạn hãy giúp Bình tìm các số trên nhé.

----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 10/4/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 10/4/2020. 

----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math:

---------
Trong các chữ số, chỉ có chữ số 0, 6, 8, 9 là khi lật ngược lại vẫn là một chữ số.
Các số chẵn có 3 chữ số thỏa mãn điều kiện: Khi viết số đó lên tấm bìa, xoay ngược tấm bìa từ dưới lên trên thì vẫn được số đó là:
888; 808; 609; 906; 986; 689.

 

 


901 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: