Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 302

Hiện nay, giá bán lẻ điện sinh hoạt như sau: 

Mức sử dụng trong tháng (kWh) Giá bán điện (đồng/kWh)
Từ 0 - 50  1678
Từ 51 - 100  1734
Từ 101 - 200 2014
Từ 201 - 300 2536
Từ 301 - 400 2834
Từ 401 trở lên 2927

Số tiền mà hộ gia đình phải trả là tổng số tiền điện tiêu thụ theo bảng biểu giá điện trên và tiền thuế giá trị gia tăng là 10% số tiền đó. 

Hộ gia đình nhà cô Lan trong tháng 2 năm 2020 phải trả tiền điện là 387 046 đồng. Hỏi lượng điện mà gia đình cô Lan tiêu thụ trong tháng 2 năm 2020 là bao nhiêu?

------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 3/4/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 3/4/2020. 

-----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math:

-------------
Bài làm của bạn Trương Đỗ Anh Quân:

Vì thuế giá trị gia tăng (TGTGT) là 10% nên số tiền nhà cô Lan phải trả bằng 110% số tiền không tính TGTGT, do đó số tiền nhà cô Lan phải trả nếu không tính TGTGT là:

 387046 : 110% x 100% = 351860 (đồng)

Ta thấy:

1678 x 50 + 1734 x 50 + 2014 x 100 = 372000 (đồng) > 351860 (đồng) > 1678 x 50 + 1734 x 50 = 170600 (đồng)
Suy ra lượng điện tiêu thụ ít hơn 200kWh và lớn hơn 100kWh.
Vậy lượng điện thuộc nhóm 3.
Ta có : (351860 - 170600) : 2014 = 90 kWh là lượng điện tiêu thụ ở mức 3.
Vậy nhà cô Lan tiêu thụ hết: 50 + 50 + 90 = 190 kWh


123 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: