Bài toán 301

Cho hai khối lập phương cạnh 4cm được tạo thành bởI các khối lập phương cạnh 1cm. Ở một khối, người ta bỏ đi 14 khối lập phương nhỏ ở các vị trí như hình vẽ dưới đây. Tính hiệu diện tích bề mặt của hai khối mới.

---------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 27/3/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 27/3/2020. 

------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math: 

-------
Bài làm của bạn Jo Yi - seo:

Ta thấy rằng:  

      + 3 ô ở vị trí góc 1 , 2 , 3 không làm thay đổi diện tích .

      +7 ô ở vị trí 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 và 10 mỗi ô làm tăng 2 mặt .

       + 4 ô ở vị trí a , b , c , d mỗi ô làm tăng 4 mặt .

Vậy nên hiệu diện tích là : 2 x 7 + 4 x 4 = 30 ( đvdt )

                                              Đáp số : 30 đvdt .


155 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: