Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 288

Các cô bạn thân của mẹ đều biết Nam rất thích toán. Một hôm, cô Lan - bạn của mẹ đến nhà chơi. Trong lúc nói chuyện, cô đố Nam: 

- Cô có 3 người con. Điều thú vị là cả ba đều có ngày sinh trùng nhau và chính là ngày hôm nay. Tổng số tuổi của chúng cũng chính bằng ngày hôm nay và tích số tuổi thì bằng 36. Cháu có thể đoán được số tuổi của các con cô không?

Nam suy nghĩ rồi nói:

- Thưa cô, như vậy chưa đủ để tìm được số tuổi chính xác ạ.

Cô Lan cười:

- Ừ, cô quên nói thêm là cô không sinh đôi cặp nào và các con cô đều lớn hơn 1 tuổi.

Sau đó, Nam vui vẻ trình bày những suy luận của mình và tìm được chính xác tuổi ba người con của cô Lan. Theo em, mỗi con của cô Lan bao nhiêu tuổi và ngày hôm đó là ngày bao nhiêu?

------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 13/12/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 13/12/2019.   

----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math: 

------------
Đáp án: 
Theo giả thiết ba con của cô Hoa có tích số tuổi bằng 36 và tổng số tuổi bằng ngay hôm nay, suy ra số tuổi các con cô không quá 31, và có tích là 36.
Theo điều kiện trên, ta phân tích được:
36 = 1 x 2 x 18
     = 1 x 3 x 12
     = 1 x 6 x 6
     = 2 x 2 x 9
     = 2 x 3 x 6.
Với điều kiện cô Hoa không có cặp sinh đôi nào: Loại các tích 1 x 6 x 6, 2 x 2 x 9.
Với điều kiện con cô đều lớn hơn 1 tuổi: Loại các tích 1 x 2 x 18 và 1 x 3 x 12.
Vậy chỉ còn tích 2 x 3 x 6 thỏa mãn.
Vậy số tuổi của các con cô Hoa lần lượt là 2, 3, và 6 tuổi.  
Ngày cô Hoa đến chơi là: 2 + 3 + 6 = 11.


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
111 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: