Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 286

Hoa sinh ngày 24/11/2010. Năm nay (2019), sinh nhật bạn ấy trùng đúng vào Chủ Nhật. Hoa rất vui vì vào ngày nghỉ nên cả nhà cùng tổ chức đi dã ngoại. Hỏi sớm nhất là bao nhiêu năm nữa thì sinh nhật của Hoa lại rơi vào Chủ Nhật? 

----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 29/11/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 29/11/2019.   

-----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

-----------

Bài làm của bạn Hà Văn Minh Hiếu :

Một năm có 365 ngày nếu năm đó tháng 2 có 28 ngày hoặc 366 ngày nếu năm đó tháng 2 có 29 ngày

Một tuần có 7 ngày như vậy 1 năm sẽ có 52 tuần dư 1 ngày nếu năm đó có tháng 2 là 28 ngày hoặc 52 tuần dư 2 ngày nếu năm đó có tháng 2 là 29 ngày

Những năm có tháng 2 là 29 ngày thì 2 chữ số cuối cùng của năm phải chia hết cho 4.

 

Ta có: 24/11/2019 là ngày Chủ nhật.

Nên:   24/11/2020 là thứ Ba ( năm mà tháng 2 có 29 ngày hay năm này có 366 ngày).

          24/11/2021 là thứ Tư.

          24/11/2022 là thứ Năm.

          24/11/2023 là thứ Sáu.

         24/11/2024 là Chủ Nhật ( năm mà tháng 2 có 29 ngày hay năm này có 366 ngày ).

Vậy phải sau ít nhất là : 2024 - 2019 = 5(năm) nữa thì sinh nhật của Hoa lại rơi vào ngày Chủ Nhật.


72 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: