Bài toán 285

Mai có 29 đồng xu giống nhau. Bạn chia cả 29 đồng xu đó thành 6 cọc, mỗi cọc có số xu khác nhau. Hỏi trong tất cả các cách chia, số xu trong cọc chứa nhiều xu nhất có thể nhỏ nhất là bao nhiêu?

---------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 22/11/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 22/11/2019.   

------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

-----------
Bài làm của bạn Ori Yan:

Để số xu trong cọc chứa nhiều xu nhất có thể nhỏ nhất thì ta phải chia 29 đồng xu cho 6 cọc sao cho mức chênh lệch giữa các cọc nhỏ nhất có thể.

Ta có:

29 : 6 = 4 (dư 5)

Để thỏa mãn yêu cầu đề bài, bước đầu ta chia như sau:

- 1 cọc có số xu ít nhất là 4

- 1 cọc có 5 xu

- 1 cọc có 6 xu. 

- 1 cọc có 7 xu. 

- Còn lại là 7 xu

Do 2 cọc có số xu giống nhau nên ta lấy 1 xu của cọc ít nhất sang cọc 7 xu, khi đó ta có cọc 3 xu và cọc 8 xu. 

Vậy cọc chứa nhiều xu nhất có thể nhỏ nhất là  8 xu.

 


37 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm