Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 285

Mai có 29 đồng xu giống nhau. Bạn chia cả 29 đồng xu đó thành 6 cọc, mỗi cọc có số xu khác nhau. Hỏi trong tất cả các cách chia, số xu trong cọc chứa nhiều xu nhất có thể nhỏ nhất là bao nhiêu?

---------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 22/11/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 22/11/2019.   

------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

-----------
Bài làm của bạn Ori Yan:

Để số xu trong cọc chứa nhiều xu nhất có thể nhỏ nhất thì ta phải chia 29 đồng xu cho 6 cọc sao cho mức chênh lệch giữa các cọc nhỏ nhất có thể.

Ta có:

29 : 6 = 4 (dư 5)

Để thỏa mãn yêu cầu đề bài, bước đầu ta chia như sau:

- 1 cọc có số xu ít nhất là 4

- 1 cọc có 5 xu

- 1 cọc có 6 xu. 

- 1 cọc có 7 xu. 

- Còn lại là 7 xu

Do 2 cọc có số xu giống nhau nên ta lấy 1 xu của cọc ít nhất sang cọc 7 xu, khi đó ta có cọc 3 xu và cọc 8 xu. 

Vậy cọc chứa nhiều xu nhất có thể nhỏ nhất là  8 xu.

 


44 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: