Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 282

Bé My có 6 cái kẹo mút giống nhau. Mỗi lần bé sẽ ăn 1 hoặc 2 cái. Vậy có bao nhiêu cách để bé My ăn hết số kẹo đó?

--------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 1/11/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 1/11/2019. 

-----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

----------
Lời giải:
Ta thấy rằng 6 chỉ có thể biểu diễn thành tổng của các số 1 và 2 như sau:
 6 = 2 + 2 + 22 + 2 + 1 + 1 = 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1.
 
Ở cách biểu diễn thứ nhất và thứ tư đều chỉ có 1 cách ăn.
Ở cách biểu diễn thứ hai có 6 cách ăn.
Mỗi cách minh họa bởi một biểu diễn:
6 = 2 + 2 + 1 + 1 = 1 + 2 + 2 + 1 = 1 + 1 + 2 + 2 = 2 + 1 + 2 + 1 = 1 + 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 1 + 2.
Ở cách biểu diễn thứ ba có 5 cách ăn.
Mỗi cách minh họa bởi một biểu diễn:
6 = 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 1 + 2  + 1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 2 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 2 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 2
 
Vậy tổng số cách ăn là: 1 + 6 + 5 + 1 = 13 (cách).


76 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: