Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 281

A B C D E F 52cm 48cm

Cho hình chữ nhật ABCD. Trong đó, vẽ hai nửa hình tròn cắt nhau tại hai điểm E và F (như hình minh họa). Tính độ dài đoạn EF.

----------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 25/10/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 25/10/2019. 

--------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

------------
Bài làm của bạn Nguyễn Thị Ngọc Thơ:

 

Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD, EF \(\Rightarrow\) MN là trung trực của EF.

Vậy thì EN = NF, \(MN\perp EF.\)

\(MN=\dfrac{AB}{2}=\dfrac{48}{2}=24\left(cm\right)\)

E thuộc đường tròn đường kính AD nên \(ME=AD:2=52:2=26\left(cm\right)\)

Xét tam giác vuông MEN, áp dụng định lý Py-ta-go, ta có:

\(EN=\sqrt{ME^2-MN^2}=\sqrt{26^2-24^2}=10\left(cm\right)\)

 \(EF=2EN=2.10=20\left(cm\right).\)

Vậy EF = 20cm.

 


28 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: