Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 280

Một lô đất hình chữ nhật được chia thành 9 hình chữ nhật nhỏ. Chu vi 5 mảnh đất nhỏ được cho trong hình vẽ dưới đây. Tính chu vi của lô đất ban đầu.

----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 18/10/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 18/10/2019. 

---------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

---------
Bài giải của bạn Lê Ngọc Thiện Nhân:

Vì chu vi của lô đất hình vuông là 16m nên ta có :

Độ dài 1 cạnh của lô đất đó là: 16 : 4 = 4 (m) và 4m là chiều rộng của các lô đất đã biết chu vi còn lại   [1]

Từ đó, ta suy ra được:

Chiều dài của 2 lô đất có chu vi là 22m là:

          22 : 2 - 4  = 7(m) [2]

Chiều dài của lô đất có chu vi là 40m là:

         40 : 2 - 4 = 16(m) [3]

Chiều dài của lô đất có chu vi là 24m là:

         24 : 2 - 4 = 8(m)  [4]

Từ [1], [2] và [4] ta có chiều rộng của lô đất ban đầu là:

         4 + 7 + 8 = 19(m)

Từ [1], [2] và [3] ta có chiều dài của lô đất ban đầu là:

         4 + 7 + 16 = 27(m)

Chu vi của lô đất ban đầu là :

         (27 + 19) x 2 = 92(m)

Vậy chu vi của lô đất ban đầu là 92 mét. 

 


53 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: