Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 279

Bé có chiếc đồng hồ báo thức rất đẹp (hình vẽ trên). Vậy mà một hôm, Mèo Vàng lại vô tình làm vỡ đồng hồ thành ba mảnh. Bé chạy lại thì thấy tổng các số trên mỗi mảnh bằng đúng 26.

Theo em, đồng hồ bị vỡ thành các mảnh như thế nào?

------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 11/10/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 11/10/2019. 

------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

-----------
Bài giải:
Chú ý rằng các số trong mỗi mảnh vỡ vẫn giữ nguyên vị trí như ban đầu.
Tổng các số trong mỗi mảnh là 26 nên ta nhẩm được:
12 + 11 + 1 + 2 = 3 + 4 + 9 + 10 = 5 + 6 + 7 + 8
Vậy đồng hồ đã vỡ như hình mình họa dưới đây:
 
 
 


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
53 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: