Bài toán 275

Cho hình vẽ. Biết hình vuông ABCD có diện tích là 64 cm2. Tính diện tích phần được tô màu.

 

-------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 13/9/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 13/9/2019. 

-----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

---------
Bài giải của bạn _Never Give Up_ĐXRBBNBMCSNVCNĐTĐ_:

Ta có :

                               64 = 8^2

=> Cạnh hình vuông ABCD là 8 cm.

=> Nhìn hình vẽ ta thấy đường kính hình tròn cũng là 8 cm.

=> Bán kính hình tròn là :

                              8 : 2 = 4 cm

Diện tích hình tròn là:

                              4 x 4 x 3.14 = 50,24 cm2

Hiệu diện tích giữa hình vuông và hình tròn là:

                              64 - 50,24 = 13,76 cm2

Vì ta thấy diện tích hình tròn bằng tổng hiệu diện tích giữa hình vuông và hình tròn cộng với diện tích phần tô màu nên diện tích phần tô màu là:

                              50,24 - 13,76 = 36,48 cm2.

Vậy diện tích phần tô màu là : 36,48 cm2.


27 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm