Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 274

A B C D

1. Hình vẽ trên có bao nhiêu hình vuông?

2. Biết chu vi hình chữ nhật ABCD là 28 cm, tính tổng chu vi của tất cả các hình vuông có trong hình vẽ trên.

----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 6/9/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 6/9/2019. 

----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

----------
Đáp án:
1. Hình vẽ trên bao gồm:
+ 12 hình vuông nhỏ
+ 6 hình vuông nhỡ, gồm 4 hình vuông nhỏ ghép lại, có cạnh gấp đôi cạnh của hình vuông nhỏ.
+ 2 hình vuông lớn, gồm 9 hình vuông nhỏ ghép lại, có cạnh gấp ba cạnh của hình vuông nhỏ.
Vậy nên, có tổng cộng:   12 + 6 + 2 = 20 (hình vuông)
 
2. Nửa chu vi hình chữ nhật trên là:   28 : 2 = 14 (cm)
Từ hình vẽ ta thấy nửa chu vi hình chữ nhật đó bằng 7 lần cạnh của hình vuông nhỏ.
Vậy cạnh hình vuông nhỏ bằng:  14 : 7 = 2 (cm)
Tổng chu vi của 12 hình vuông nhỏ là:     2 x 4 x 12 = 96 (cm)
Tổng chu vi của 6 hình vuông nhỡ là:       2 x 2 x 4 x 6 = 96 (cm)
Tổng chu vi của 2 hình vuông lớn là:        2 x 3 x 4 x 2 = 48 (cm)
Tổng chu vi của tất cả các hình vuông trong hình vẽ là:
              96 + 96 + 48 = 240 (cm)
 
 


96 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: