Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 273

Một mảnh đất hình chữ nhật được chia thành 4 hình chữ nhật nhỏ hơn như hình vẽ.

72m 2 18m 2 12m 2 2 ? m

Tìm diện tích mảnh đất màu xanh dương.

-----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 30/8/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 30/8/2019. 

-----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

-----------
Bài giải:
Từ hình vẽ ta thấy hình chữ nhật màu vàng và màu hồng có chiều rộng bằng nhau nên tỉ số chiều dài bằng tỉ số diện tích.
Hình chữ nhật màu xanh dương và màu xanh lá cũng có chung chiều rộng nên tỉ số diện tích bằng tỉ số chiều dài.
Lại thấy ngay tỉ số chiều dài của các cặp hình chữ nhật tương ứng bằng nhau.
Suy ra  \(\dfrac{S_{xanhduong}}{S_{xanhla}}=\dfrac{S_{vang}}{S_{hong}}=\dfrac{72}{18}=4\)
Vậy nên \(S_{xanhduong}=4.12=48\left(m^2\right)\)


54 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: