Bài toán 272

Một chiếc đồng hồ kim đang chạy trên bàn. Biết lúc 1 giờ, kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 1. Hỏi khoảng thời gian gần nhất để kim giờ và kim phút trùng nhau? Cho biết lúc đó là mấy giờ?

-----------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 23/8/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 23/8/2019. 

---------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

Quang Minh Huỳnh (Inb cho cô để nhận thưởng bên OLM nhé)
-----------
Bài giải:

Trong 1 giờ kim phút đi được 1 vòng đồng hồ,còn kim giờ đi được \(\dfrac{1}{12}\) vòng đồng hồ.

Vậy hiệu vận tốc giữa kim phút và kim giờ là:

                \(1-\dfrac{1}{12}=\dfrac{11}{12}\)  (vòng đồng hồ/giờ)

Lúc 1 giờ kim phút cách kim giờ \(\dfrac{1}{12}\) vòng đồng hồ

Khoảng thời gian gần nhất để hai kim trùng nhau là:

                \(\dfrac{1}{12}:\dfrac{11}{12}=\dfrac{1}{11}\) (giờ)

Vậy sau \(\dfrac{1}{11}\) giờ thì hai kim trùng nhau. Lúc đó là \(1\dfrac{1}{11}\) giờ.


97 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm