Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 271

Một cửa hàng có bán 5 thùng cam và táo. Biết mỗi thùng chỉ chứa một loại quả. Số quả ở mỗi thùng lần lượt là 65, 50, 60, 75 70 quả. Sau khi bán đi một thùng thì số táo còn lại gấp 3 lần số cam còn lại. Hỏi trong các thùng còn lại, thùng nào đựng táo, thùng nào đựng cam?

---------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 16/8/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 16/8/2019.  

-------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

-----------------
Bài giải:
Tổng số cam và táo trong 5 thùng là:
         65 + 50 + 60 + 75 + 70 = 320 (quả)
Sau khi bán đi một thùng thì số táo còn lại gấp 3 lần số cam còn lại nên tổng số quả còn lại phải chia hết cho 4.
Do 320 cũng chia hết cho 4 nên số quả trong thùng bán đi cũng phải chia hết cho 4. Vậy nên thùng bị bán đi có 60 quả.
Số quả còn lại là:
        320 - 60 = 260 (quả)
Số quả cam còn lại là:
       260 : (3 + 1) = 65 (quả)
Vậy nên thùng đựng cam là 65 quả, thùng đựng táo chứa 50, 75 và 70 quả.


64 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: