Bài toán 270

Ba bạn Hương, Chi, Vân mặc ba chiếc áo màu đỏ, xanh, cam và cài ba cái nơ cũng màu đỏ, xanh, cam.

Biết rằng:

a. Nơ của Vân màu cam.

b. Chỉ có Hương là có màu áo giống với màu nơ.

c. Màu áo và màu nơ của Chi đều không phải màu đỏ.

Hãy suy luận xem ba bạn Hương, Chi, Vân mặc áo màu gì và cài nơ màu gì?

--------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 9/8/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 9/8/2019.  

-------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

-----------
Đáp án: 

Do "Nơ của Vân màu cam" nên nơ của Hương và Chi là xanh hoặc đỏ. Lại có "Màu áo và màu nơ của Chi đều không phải màu đỏ" nên màu nơ của Chi là xanh, suy ra màu nơ của Hương là đỏ.

"Chỉ có Hương là có màu áo giống với màu nơ" nên Hương mặc áo đỏ, Vân mặc áo xanh và Chi mặc áo cam.

 


139 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm