Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 267

* "ù" nghĩa là Nhanh

-----------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 19/7/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 19/7/2019.  

----------------

---------------
Dưới đây là bài giải thưởng và bài giải bằng thơ của Trà My, các bạn có thể tham khảo:

Gọi số người là a (a \(\in\) N*)

Mỗi người 8 lạng còn dư 4 lạng => tổng số lạng là: 8a + 4

Mỗi người 9 lạng còn thiếu 8 lạng => tổng số lạng là: 9a - 8

Suy ra: 8a + 4 = 9a - 8 hay a = 12 (thỏa mãn điều kiện)

Số lạng tiền là: 12.8 + 4 = 100 (lạng)

Vậy 12 người 100 lạng tiền

---------

 


61 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: