Bài toán 264

Cho hình vuông ABCD (hình vẽ). Biết tổng chu vi của các hình vuông I, II và III là 80cm. Tính cạnh hình vuông ABCD.

I I II III A B C D  

----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 28/6/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 28/6/2019.  

----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

------------
Bài làm của bạn 
Gọi a, b, c lần lượt là độ dài các cạnh của các hình vuông I, II và III. Ta có:

            4 x a + 4 x b + 4 x c = 4 x (a + b + c) = 80

Mà từ hình vẽ thấy rằng AB = BC = CD = DA = a + b + c

hay AB = BC = CD = DA = a + b + c = 80 : 4 = 20 (cm)

Vậy độ dài cạnh hình vuông ABCD là 20 cm.


45 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm