Bài toán 263

----------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 21/6/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 21/6/2019.  

----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

-----------
Bài làm của bạn Lê Khánh Loan:

Gọi diện tích cả nước là S, dân số là P, mật độ dân số cả nước là P : S

Diện tích tỉnh Nam Định là S x 0,05%, dân số tỉnh Nam Định là P x 0,02%, mật độ dân số của tỉnh Nam Định là:

\(\frac{P\times0,02\%}{S\times0,05\%}=\frac{P}{S}\times0,4\)

Như vậy mật độ dân số tỉnh Nam Định bằng 0,4 mật độ dân số cả nước.

Đáp số: bằng 0,4 mật độ dân số cả nước

 


33 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm