Bài toán 255

Người ta ghép các hình vuông thành một hình chữ nhật lớn như hình vẽ. Biết độ dài cạnh hai hình vuông nhỏ tương ứng là 2 và b. Tính diện tích hình chữ nhật được tạo thành.

--------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 26/4/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 26/4/2019.  

------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

------------
Bài làm của bạn Phan Bình Nguyên Lâm:
Ta tính được độ dài các cạnh hình vuông như trên hình vẽ.

Chiều rộng của hình chữ nhật lớn có thể được tính theo hai cách là: (10 + 3b) + (16 + 4b) = 26 + 7b hoặc (8 + 4b) + (8 + 5b) = 16 + 9b

Vậy nên: 26 + 7b = 16 + 9b

                26 - 16 = 9b - 7b

                       10 = 2b

                         b = 10 : 2 = 5

Chiều rộng hình chữ nhật là: 16 + 9 x 5 = 61

Chiều dài hình chữ nhật là: (16 + 4b) + (8 + 5b) = 24 + 9b = 24 + 9.5 = 69

Diện tích hình chữ nhật là: 61 x 69 = 4209.

 

 


41 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm


Mới nhất