Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 255

Người ta ghép các hình vuông thành một hình chữ nhật lớn như hình vẽ. Biết độ dài cạnh hai hình vuông nhỏ tương ứng là 2 và b. Tính diện tích hình chữ nhật được tạo thành.

--------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 26/4/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 26/4/2019.  

------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

------------
Bài làm của bạn Phan Bình Nguyên Lâm:
Ta tính được độ dài các cạnh hình vuông như trên hình vẽ.

Chiều rộng của hình chữ nhật lớn có thể được tính theo hai cách là: (10 + 3b) + (16 + 4b) = 26 + 7b hoặc (8 + 4b) + (8 + 5b) = 16 + 9b

Vậy nên: 26 + 7b = 16 + 9b

                26 - 16 = 9b - 7b

                       10 = 2b

                         b = 10 : 2 = 5

Chiều rộng hình chữ nhật là: 16 + 9 x 5 = 61

Chiều dài hình chữ nhật là: (16 + 4b) + (8 + 5b) = 24 + 9b = 24 + 9.5 = 69

Diện tích hình chữ nhật là: 61 x 69 = 4209.

 

 


44 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: