Bài toán 254

Trong một hội trường có một số chiếc bàn hình vuông và các ghế đặt xung quanh (như hình vẽ).

Thấy rằng từng bàn riêng biệt thì đủ chỗ cho 4 người ngồi. Ta có thể ghép các bàn lại để được nhiều người ngồi cùng nhau hơn. Ví dụ một dãy gồm 3 bàn có thể đủ chỗ cho 8 người ngồi.

Biết rằng hội trường sẽ sắp xếp 4 dãy bàn dài bằng nhau để có đủ chỗ ngồi cho 120 người. Hỏi cần sử dụng bao nhiêu chiếc bàn như trên?

------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 19/4/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 19/4/2019.  

-------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

-------------
Bài làm của bạn Nguyễn Công Thành:

Theo đề bài, hội trường kê 4 dãy bàn bằng nhau đủ 120 người, vậy thì mỗi dãy bàn có 30 ghế.

Dãy bàn có 30 ghế thì số ghế 2 bên sẽ là 30 - 2 = 28 (ghế).

Vậy mỗi bên sẽ có 28 : 2 = 14 ghế.

Như vậy mỗi dãy sẽ có 14 bàn.

Vậy cần tổng cộng số bàn là: 14 x 4 = 56 (cái).


116 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm