Bài toán 253

Chú ý: Nếu không vẽ được hình các bạn có thể gõ câu trả lời theo dòng:

Ví dụ:

Hàng 1: (có 2 ô) 21

Hàng 2: (có 6 ô) 645323

....

-----------------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 12/4/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 12/4/2019.  

------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

-------------
Đáp án:

 


30 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm