Bài toán 250

Giải bài toán dưới đây:

--------------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 22/3/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 22/3/2019.  

------------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

-------------
Bài giải của bạn NTL Nguyễn Thành Long NTL:
Dựa vào ảnh 2 ta thấy con tàu đi hết 60 giây ( 260m) là bằng chiều dài của hầm với chiều dài của nó mà nó đi qua một cái cây tức là đi qua chiều dài của nó:

=> Thời gian tàu đi qua hầm là: 

                                         60 - 8 = 52 ( giây)

=> Vận tốc con tàu là : 

                                          260 : 52 = 5 (m/giây)

=> Chiều dài con tàu là :

                                          5 x 8 = 40(m)

Vậy vận tốc con tàu là 5m/giây và chiều dài con tàu là 40m.


91 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm


Mới nhất