Bài toán 243

Nêu quy luật rồi điền số thích hợp vào dấu hỏi dưới đây:

----------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 1/2/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 1/2/2019. 

----------------

Đã có rất nhiều bạn bị nhầm câu này, dưới đây là 2 bạn trả lời đúng. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

-------------
Bài giải của bạn Uchiha Sasuke:

Quy luật của bài toán này không phải hai số trừ cho nhau, mà là từng chữ số cộng lại với nhau.

Ví dụ ta có 72 và 99 thì ta có 7 + 2 + 9 + 9 = 27, chính là số ở dưới.

Tương tự ở phía cuối, ta có 21 với 13, nghĩa là 2 + 1 + 1 + 3 = 7, phù hợp với dãy số.

Cứ như thế, ta có:

45 và 27: 4 + 5 + 2 + 7 = 18

39 và 18: 3 + 9 + 1 + 8 = 21

36 và 21: 3 + 6 + 2 + 1 = 12

28 và 12: 2 + 8 + 1 + 2 = 13

21 và 13: 2 + 1 + 1 + 3 = 7  (thỏa mãn với dãy số đã cho)

Vậy số cần tìm là 12.


126 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm