Bài toán 227

Có 5 số tự nhiên. Nếu lấy tổng 5 số này và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự bé dần thì cộng ba số đầu tiên và chia cho 3 sẽ được 148, cộng ba số cuối và chia cho 3 thì được 127. Hỏi số đứng ở giữa theo thứ tự trên là số nào?

-----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 12/10/2018. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 12/10/2018. 

----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

------------
Bài làm của bạn Trần Minh Hoàng:

Tổng 5 số đó là:

         138 x 5 = 690

3 số đầu tiên khi viết các số theo thứ tự bé dần là 3 số lớn nhất trong các số đó, 3 số cuối cùng khi viết các số theo thứ tự bé dần là 3 số bé nhất trong các số đó, 

Tổng của 3 số lớn nhất là:

         148 x 3 = 444

Tổng của 3 số bé nhất là:

         127 x 3 = 381

Tổng của tổng 3 số bé nhất và tổng 3 số lớn nhất hơn tổng 5 số đó là:

         381 + 444 - 690 = 135

Mà tổng của tổng 3 số bé nhất và tổng 3 số lớn nhất chính là tổng 5 số đó cộng với số ở giữa khi viết các số theo thứ tự bé dần.

Do đó số ở giữa là 135.

                                             Đáp số: 135


105 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm


Mới nhất