Bài toán 225

 

Có một nhóm bạn đang chơi bắn bi ở ngoài sân trường. Nếu Nam cho Hùng \(\frac{1}{7}\) số bi của mình và cho bạn Minh \(\frac{3}{7}\) số bi của mình thì các bạn sẽ có số bi bằng nhau. Nếu bạn Nam cho bạn Hùng tất cả số bi của mình thì bạn Hùng có số bi bằng tổng số bi của tất cả các bạn còn lại. Hỏi ngoài sân có bao nhiêu bạn chơi bắn bi?

--------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 28/9/2018. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 28/9/2018. 

----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

-------------
Đáp án:
Phân số chỉ số bi của mỗi bạn lúc sau là:
            \(1-\left(\frac{1}{7}+\frac{3}{7}\right)=\frac{3}{7}\)   (số bi ban đầu của Nam)
Phân số chỉ số bi của Hùng lúc đầu là:
            \(\frac{3}{7}-\frac{1}{7}=\frac{2}{7}\)  (số bi ban đầu của Nam)
Nếu Nam cho Hùng tất cả số bi của mình thì phân số chỉ số bi của Hùng là:
           \(1+\frac{2}{7}=\frac{9}{7}\)  (số bi ban đầu của Nam)
Phân số chỉ số bi của tất cả các bạn cùng chơi là:
          \(\frac{9}{7}\times2=\frac{18}{7}\)  (số bi ban đầu của Nam)
Tổng số bạn chơi bắn bi ngoài sân là:
           \(\frac{18}{7}:\frac{3}{7}=6\)    (bạn)
                            Đáp số: 6 bạn.

 


81 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm


Mới nhất