Bài toán 224

 

-----------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 21/9/2018. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 21/9/2018. 

---------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

--------------
Bài giải:

Gọi tuổi hiện nay của Nhím là x (x là số nguyên dương) thì tuổi cô là 8x (tuổi)

12 năm sau, tuổi Nhím là:  x+12 (tuổi), tuổi cô là 8x+12 (tuổi)

Do tuổi cô gấp 2,4 lần tuổi Nhím nên ta có phương trình:

         8x + 12 = 2,4(x +12)

=>    8x + 12 = 2,4x + 28,8

=>          5,6x =16,8

=>               x = 3 (TM)

Vậy số tuổi hiện tại của Nhím là 3 tuổi.

Số tuổi hiện tại của cô là: 3 x 8 = 24 (tuổi)


94 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm