Bài toán 216

----------------------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 27/7/2018. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 27/7/2018. 

--------------

 

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

 

---------------
Bài giải của bạn đạt trần tiến:

Muốn hiệu giữa 2 số là lớn nhất, chúng ta phải chọn ra 2 số, trong đó có 1 số lớn nhất có thể, và 1 số nhỏ nhất có thể

Số lớn nhất có thể là 654

số nhỏ nhất có thể là 123

Vậy 2 số có 3 chữ số đó là : 654 và 123


208 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm


Mới nhất