Bài toán 210

Năm bạn Nobita, Xuka, Xeko, Chaien và Doremon cùng tham gia một bài thi trắc nghiệm gồm 4 câu hỏi với các đáp án là A, B, C, D và E và chỉ có duy nhất một đáp án đúng.

Nobita là người thi cuối cùng. Trước giờ thi, Nobita đã kịp hỏi bài làm của 4 bạn thi trước (Liệt kê ở hình bên dưới).

Biết rằng cả 4 bạn đều vừa đủ điểm đạt, nghĩa là bài làm có hai câu đúng.

Theo em, với các thông tin bên trên, Nobita nên trả lời như thế nào để cả 4 câu đều đúng? Hãy giải thích vì sao?

------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 15/6/2018. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 15/6/2018. 

----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

đạt trần tiến

Chibi

nguyen trung nghia

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

Huỳnh Quang Minh

-----------

Bài giải:

Ta giả sử các trường hợp có thể xảy ra khi Xuka đúng 2 câu. Dựa vào tính chất mỗi câu chỉ có một đáp án đúng, ta suy ra tính đúng sai trong bảng ở mỗi trường hợp.

TH1: Xuka đúng câu 1, 2:

Loại vì Xeko đã sai ít nhất 3 câu.

TH2: Xuka đúng câu 1, 3:

Loại vì Xeko đã sai ít nhất 3 câu.

TH3: Xuka đúng câu 1,4:

Loại vì Doremon đã sai ít nhất 3 câu.

TH4: Xuka đúng câu 2,3:

Loại vì Xeko đã sai ít nhất 3 câu.

TH5: Xuka đúng câu 2,4:

Loại vì Chaien đã sai ít nhất 3 câu.

TH6: Xuka đúng câu 3,4:

Thỏa mãn tất cả các điều kiện. 

Vậy Nobita phải trả lời như sau: Câu 1 - D; Câu 2 - B; Câu 3 - A; Câu 4 - C.

 


237 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm


Mới nhất