Bài toán 192

Cô giáo chấm bài của ba bạn Minh, Hoa và Mai nhưng để tại nhà. Khi ba bạn hỏi điểm, cô nói:

- Ba em nhận được 3 điểm khác nhau là 8, 9, 10. Hoa không phải được 9 mà Mai mới được 9. Còn Minh thì không phải được 10.

Ngày hôm sau khi trả bài, ba bạn mới thấy cô chỉ nói đúng về điểm của một bạn, hai bạn còn lại là sai.

Em hãy tìm xem mỗi bạn đã dành được bao nhiêu điểm?

 ----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 9/2/2018. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 9/2/2018

-------

Chibi

Bùi Thế Hào

Nguyen Ngoc Son

Phan Thanh Tịnh

An Nguyen Van

------

Bài làm của bạn Phan Thanh Tịnh:

Giả sử cô nói đúng điểm Hoa thì Hoa, Mai được 8 hoặc 10. Mà Minh được 10 nên Hoa, Mai đều được 8 (vô lý)

Giả sử cô nói đúng điểm Mai thì Hoa, Mai được 9 (vô lý)

Vậy cô nói đúng điểm Minh nên Hoa được 9, Mai được 8 hoặc 10. Mà Minh được 10 nên Mai được 8

Vậy Minh, Hoa, Mai được điểm lần lượt là 10, 9, 8 điểm.


269 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm


Mới nhất