Bài toán 189

TenAnh1

Cuối tuần này, lớp Lan có buổi liên hoan tất niên. Vì là lớp trưởng nên Lan được cô giáo chủ nhiệm nhờ mua 40 gói kẹo đến lớp. Khi đi ra chợ, Lan thấy hai cửa hàng cạnh nhau cùng bán 1 gói kẹo với giá 5000 đồng nhưng có khuyến mại khác nhau:

- Cửa hàng nhà bác Nam: Mua 10 gói kẹo được tặng thêm 1 gói.

- Cửa hàng nhà bác Hoa: Mua trên 6 gói kẹo sẽ được tặng 8% tổng số tiền phải trả.

Lan đang phân vân mua như thế nào để có thể đủ 40 gói mà số tiền phải trả là ít nhất. Em hay giúp Lan.

-----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 19/1/2018. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 19/1/2018.

--------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Do trong số tất cả các bạn trả lời, chỉ có 2 bạn trả lời đúng nên mỗi bạn sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math.

Chibi

mai thanh đạt

-------

Lời giải:

Hầu hết các bạn đều nghĩ tới cách đơn giản là hoặc chỉ mua nhà bác Hoa, hoặc chỉ mua nhà bác Nam.

Theo đó, ta thấy rằng nếu Lan mua cả 40 gói nhà bác Hoa thì phải trả : 184 000 đồng; còn nếu mua cả 40 gói nhà bác Nam thì bạn phải trả: 185 000 đồng

Tuy nhiên nếu chúng ta kết hợp mua cả hai nhà, số tiền phải bỏ ra còn ít hơn nữa:

Bước 1: Mua kẹo nhà bác Nam sao cho gần đủ 40 gói (Bội số của 10)

Lan sẽ mua 30 gói, số tiền phải trả là:    30 x 5 000 = 150 000 (đồng)

Lúc đó Lan được tặng thêm 3 gói. Vậy bạn đã có 33 gói.

Bước 2: Mua nhà bác Hoa 7 gói (nhiều hơn 6 gói) sẽ được giảm 8%

Số tiền Lan phải trả là:   7 x 5 000 x 92% = (32 200 đồng)

Vậy, Lan phải mua nhà bác Nam 30 gói (sẽ có 33 gói) và nhà bác Hoa 7 gói

Số tiền phải trả là 150 000 + 32 200 = 182 200 (đồng)

Và đó là số tiền ít nhất Lan phải trả.

Có thể với số lượng tiền nhỏ, ta sẽ chỉ tiết kiệm được vài nghìn đồng. Nhưng với số tiền lớn, khi biết tính toán, chúng ta có thể tiết kiệm được một số tiền lớn.

 


191 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm


Mới nhất