Bài toán 183

Các bạn hãy trả lời câu hỏi trong video dưới đây:

-------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 8/12/2017. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 8/12/2017.

-------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

Chibi

Phan Thanh Tịnh

Quách Trần Vũ

Akabane Karma

-------

Đáp án:

Ta có số ngày lớn nhất trong một tháng là 31 ngày, các số nguyên tố có hai chữ số là 11, 13, 17 và 19. 

Do 19 + 13 = 32 > 31 nên ba số áo đó không thể là 19.

Vậy ba số áo của ba bạn là 11, 13 và 17.

Tổng của ba số trên từng đôi một là 24, 30 và 28.

Vì tất cả các ngày nói trong câu chuyện trên cùng một tháng nên ngày sinh của Quang Trung là lớn nhất, tức là ngày 30, hôm nay là 28 và ngày sinh của Justin Young là 24.

Từ đó ta có số áo của Jaywuan Hill là 13, của Justin Young là 17 và của Quang Trung là 11.


74 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm


Mới nhất