Bài toán 179

Các bạn hãy trả lời câu hỏi trong video sau:

(Chú ý: # số lẻ ý muốn nói số đó là số lẻ )

------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 10/11/2017. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 10/11/2017.

------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

Quách Trần Vũ

Nguyen Ngoc Son

Nguyễn Lê Lâm Phúc

Tri Nguyenthong

nguyen trung nghia

---------

Ta tìm các số thỏa mãn từ 4 điều kiện đã cho:

- Vì số đó là số tự nhiên từ 10 đến 59 nên chữ số hàng chục chỉ có thể là 1, 2, 3, 4 hoặc 5.

Lại có số đó không chứa chữ số 1, 2 , 3 và 6 nên chữ số hàng chục chỉ có thể là 4 hoặc 5.

- Vì số đó là số lẻ nên chữ số hàng đơn vị chỉ có thể là 1, 3, 5, 7 hoặc 9.

Lại có số đó không chứa chữ số 1, 2, 3 và 6 nên chữ số hàng đơn vị chỉ có thể là 5, 7 hoặc 9.

Xét các điều kiện trên ta tìm được các số: 45, 47, 49, 55, 57, 59.

Tới điều kiện là số đó không chia hết cho 3, 5, 7 ta loại tiếp được các số 45, 49, 55, 57

Vậy còn hai số thỏa mãn là 47 và 59.

Tổng của chúng là : 47 + 59 = 106

Vậy mã số cần tìm là 106.


216 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm


Mới nhất