Bài toán 178

TenAnh1

Hải Anh có hai chiếc đồng hồ cát, một đồng hồ 4 phút và một đồng hồ 7 phút. Em hãy giúp bạn dùng hai chiếc đồng hồ này đo khoảng thời gian 9 phút.

---------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 3/11/2017. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 3/11/2017.

-------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

Chibi

Phan Thanh Tịnh

BUI THI HOANG DIEP

Lê Khánh Loan

Nguyễn Sanh Kiên

--------

Có nhiều cách để đo khoảng thời gian 9 phút. Dưới đây là hai cách do các bạn được giải gửi về:

Cách 1: 

Cho 2 đồng hồ cùng chạy. Ta chọn thời điểm đồng hồ 4 phút hết cát

4': Đồng hồ 7 phút còn 3'

8': Đồng hồ 7 phút còn 6' (Do 7 chạy xong và được lật ngược lại)

12': Đồng hồ 7 phút còn 2'

Từ thời điểm phút thứ 12 này ta bắt đầu đo.

Sau khi đồng hồ 7 phút chạy hết 2' đó, ta lật ngược lại lần nữa đến khi đồng hồ 7' chạy xong ta sẽ đo được 9'

Cụ thể là đo từ phút thứ 12 đến 21.

Cách 2:

Đầu tiên ta cho cả 2 đồng hồ cát cùng chạy.
- Đồng hồ 1 chạy được 4p.
- Đồng hồ 2 chạy được 7p.
Khi đồng hồ 1 vừa chạy hết, thì ta lật ngược lại cho chạy tiếp.
- Khi đồng hồ 2 chảy hết thì ta bắt đầu tính. Từ lúc đồng hồ 2 chảy hết đến lúc đồng hồ 1 chảy hết lần thứ 2 là 1 phút
- Sau đó ta cho đồng hồ 1 chạy thêm 2 lần nữa và đo khoảng thời gian đó.
Tóm lại ta đo được khoảng thời gian là : 1 + 4 + 4 = 9 phút 

 


199 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức:

Có thể bạn quan tâm