Bài toán 172

TenAnh1

Năm bạn Hoàng, Linh, Minh, Trang, Vân đến từ 5 tỉnh thành khác nhau gồm Hải Dương, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế và Quảng Ninh.

Khi được hỏi về quê quán mỗi người, các bạn trả lời như sau:

Hoàng: Tớ đến từ Hải Dương, còn Trang đến từ Huế.

Linh: Tớ mới đến từ Hải Dương. Còn quê của Minh là Quảng Ninh.

Minh: Hải Dương là quê tớ. Còn Trang đến từ TP Hồ Chí Minh cơ.

Trang: Tớ ở Huế. Còn Vân đến từ Hà Nội.

Vân: Tớ là người Hà Nội. Còn Hoàng đến từ TP Hồ Chí Minh.

 Biết rằng mỗi bạn đều nói một ý đúng, một ý sai. Em hãy tìm ra quê quán của mỗi bạn.

----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 22/9/2017. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 22/9/2017.

----

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

-------------
Bài làm của bạn Minh Hiền:

Trường hợp 1: Nếu lời Hoàng nói "Tớ đến từ Hải Dương" là đúng thì Trang không đến từ Huế.

Do đó Linh không đến từ Hải Dương và Minh sẽ đến từ Quảng Ninh.

Minh cũng không đến từ Hải Dương và Trang đến từ Tp.HCM.

Trang không ở Huế và Vân đến từ Hà Nội.

Vân đến từ Hà Nội và Hoàng không đến từ Tp.HCM.

Kết hợp những điều trên ta được: Hoàng đến từ Hải Dương, Minh đến từ Quảng Ninh, Trang đến từ Tp.HCM, Vân đến từ Hà Nội, Linh đến từ Huế.

Trường hợp 2: Nếu lời Hoàng "Trang đến từ Huế" là đúng thì Hoàng không đến từ Hải Dương.

Trang ở Huế và Vân không đến từ Hà Nội.

Vân không phải người Hà Nội và Hoàng đến từ Tp.HCM.

Minh đến từ Hải Dương và Trang không đến từ Tp.HCM. (1)

Linh không đến từ Hải Dương và quê của Minh là Quảng Ninh. (2)

Từ (1) và (2) ta thấy rõ sự mâu thuẫn. 

Vậy Hoàng đến từ Hải Dương, Minh đến từ Quảng Ninh, Trang đến từ Tp.HCM, Vân đến từ Hà Nội, Linh đến từ Huế.

 


195 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm


Mới nhất