Bài toán 167

Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh là 10cm. Gọi E, F, G, H là các trung điểm của AB, BC, CD và DA. Tính diện tích phần được tô màu.

TenAnh1

-----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 18/8/2017. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 18/8/2017. 


154 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức:

Có thể bạn quan tâm