Bài toán 155

TenAnh1

Cho \(M=2\times7\times9\times16\times...\times453\times733\).

Hỏi M có mấy chữ số giống nhau ở tận cùng? Đó là chữ số nào?

-------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 26/5/2017. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 26/5/2017. 

 


169 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức:

Có thể bạn quan tâm