Bài toán 151

Tìm số còn thiếu:

13 15 7 1 11 26 4 28 6 18 94 3 18 5 32 2 28 4 2 ?

-------------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 28/4/2017. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 28/4/2017. 


75 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức:

Có thể bạn quan tâm