Bài toán 151

Tìm số còn thiếu:

13 15 7 1 11 26 4 28 6 18 94 3 18 5 32 2 28 4 2 ?

-------------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 28/4/2017. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 28/4/2017. 

-----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

----------------
Đáp án: 

Số ở giữa là trung bình cộng của 4 số xung quanh cộng với 2.

11 = (15 + 13 + 1 + 7) : 4 + 2

18 = (4 + 26 + 6 + 28 ) :4 + 2

32 = (3 + 94 + 5 + 18 ) : 4 + 2

Vậy số bị thiếu là: (28 + 2 + 2 + 4) : 4 + 2 = 11.


190 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm


Mới nhất