Bài toán 146

 

TenAnh1

Hãy nhập mật khẩu (Gồm các chữ số từ 1 tới 9, mỗi chữ số được dùng một lần) để mở khóa cửa, biết các số ở ô vuông là tổng của ba số trong hình tròn cùng một hàng hoặc một cột tương ứng.

---------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 24/3/2017. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 24/3/2017. 

-------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

-------------
Đáp án:
Ta tìm được số còn lại ở hàng ngang thứ hai là: 14 - 9 - 2 = 3.
TenAnh1
Vậy các số có thể tiếp tục dùng là : 1, 4, 5, 6, 7, 8.

Ở cột thứ hai, tổng hai ô còn lại bằng 6 nên hai số có thể điền là 5 và 1.

Trường hợp 1: 

TenAnh1

Các số còn lại: 4,6,7,8

2 số còn lại của cột 3 có tổng bằng 12 nên nó có thể là 4 và 8. 8 phải ở hàng thứ ba vì 5 > 1.

Từ đó ta hoàn thiện được bảng:

TenAnh1

Trường hợp 2:

TenAnh1

Các số còn lại: 4,6,7,8

2 số còn lại của cột 3 có tổng bằng 12 nên nó có thể là 4 và 8. 8 phải ở hàng thứ nhất vì 5 > 1.

Từ đó ta hoàn thiện được bảng:

TenAnh1


378 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm


Mới nhất