Bài 175

Cho 11 tấm thẻ được xếp thành phép tính như hình vẽ dưới đây:

TenAnh1 A = (-5.77, -1.57) A = (-5.77, -1.57) B = (21.52, -1.62) B = (21.52, -1.62)

Hãy tìm tất cả các cách rút bớt một số tùy ý các tấm thẻ mang số để tạo thành phép tính đúng. (Các tấm thẻ mang dấu x, = giữ nguyên)

----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 13/10/2017. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 13/10/2017.

---------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

Lê Khánh Loan

Chibi

Dương Hoàng Minh

 

kaitovskudo

--------

 

Đáp án:

Hai thừa số ở vế trái chỉ gồm các chữ số lẻ nên dù xóa các chữ số như thế nào thì kết quả cũng sẽ là số lẻ. Vậy vế phải chỉ có thể là 5 hoặc 45. 

TH1: Kết quả là 45, ta có cách rút tấm thẻ 1, 7, 5 và thẻ 0. Khi đó ta được phép tính: 15 x 3 = 45

TH2: Kết quả là 5, ta có hai cách rút thẻ:

        - Cách 1: Rút thẻ 1, 5, 3, 7, 4 và 0.  Khi đó ta được phép tính: 1 x 5 = 5

        - Cách 2:  Rút thẻ 5, 1, 3, 7, 4 và 0.  Khi đó ta được phép tính: 1 x 5 = 5

 

 


295 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức:

Có thể bạn quan tâm