Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.
Lớp 11 Tiếng Anh 11 VOCABULARY: Global warming

   
Hãy sử dụng trình duyệt Chrome để không bị lỗi trong quá trình luyện tập
Link bài học:

Lưu ý: Bạn hãy đăng nhập để lưu lại lịch sử làm bài của mình!

00 : 00
Hôm nay, bạn còn 10 lượt làm bài tập.