Test 3 - Tiếng Anh lớp 7


   
Link bài học:

Lưu ý: Bạn hãy đăng nhập để lưu lại lịch sử làm bài của mình!

00 : 00
Muốn tra phiên âm, hoặc nghĩa của 1 từ tiếng anh nào đó, bạn vui lòng bôi đen từ đó, rồi sau đó nhấn vào dấu ?.