Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 7 tháng 11 2017 lúc 10:03
Từ trung bình cộng, em tìm được tổng của hai số.Ta quay trở về bài toán quen thuộc tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng.
mai phạm uyên ngân 31 tháng 12 2018 lúc 10:54
Phải tìm tổng của hai số Rồi tìm số lớn Tìm đươc số lớn ta tìm số bé

nguyễn thị hằng 28 tháng 7 2017 lúc 9:37
số lớn là 124 ,số bé bằng 1 phần 5 số lớn là 15 đơn vị .tìm hai số đó
Phạm Tuấn Khanh 5 tháng 10 2017 lúc 20:21
sai rồi con ơi 

nguyen ngoc tuyet lan 13 tháng 2 2017 lúc 15:32
mới nhỏ mà đòi yêu à
nguyen ngoc tuyet lan 13 tháng 2 2017 lúc 15:35
mình xin loi nhan lon tin
Vũ Vân Trang 14 tháng 2 2017 lúc 20:08
ko

nguyen ngoc tuyet lan 13 tháng 2 2017 lúc 15:33
mới nhỏ mà đòi yêu à
Nguyễn Gia Lệ Quyên 13 tháng 2 2017 lúc 15:45
kệ mình
Nguyễn Gia Lệ Quyên 13 tháng 2 2017 lúc 15:45
đâu là em mình nhắn mà

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: